/ / / Flashdish SEKEJAP

Flashdish SEKEJAP

Rp500.000

✳️ Perjalanan Pelatihan SEKEJAP

✳️ Perkenalan 2 Jam SEKEJAP Faham Al Quran

✳️ Materi 20x pertemuan

✳️ Contoh Standar TASMI Juz 1 SEKEJAP

✳️ Contoh Kertas Ajaib Peserta

✳️ Video Ujian Awal, Ujian Akhir dan Syukuran PenamatanTerdiri atas Buku SEKEJAP berisi Mushaf SEKEJAP Juz 1 dan Kamus SEKEJAP

✳️ Tidak termasuk Kelas Pelatihan SEKEJAP. Bila hendak mengambil Paket Pelatihan seharga Rp 1.900.000 silakan klik di sini